ключова дума: Multipošta

Čo je to funkcia Multipošta na serveroch v IONOS?

Čo získavam pri používaní Multipošty? Počas tvorby e-mailových schránok môžete využiť funkciu tzv. Multipošty. Multipošta umožňuje zakladať si v rámci jedného servera veľa e-mailových schránok […]