Zákaznícky panel Ionos.sk – základné informácie

Zákaznícky panel ionos.sk je nástroj, ktorý bol navrhnutý tak, aby Vám čo najviac uľahčil spravovanie vašich služieb. Teraz môžete spravovať všetky svoje služby na jednom mieste.

Pomocou zákazníckeho panela ionos.sk môžete vykonať akékoľvek zmeny vo svojich službách. Môžete:

 • vykonať podrobnú konfiguráciu služieb,
 • predĺžiť predplatné služieb ionos.sk,
 • aktualizovať údaje,
 • zmeniť heslá na prístup k službám,
 • pridať e-mailové schránky,
 • vytvoriť veľa webových stránok pod adresami vašich domén,
 • a veľa ďalších.

Do zákazníckeho panelu na ionos.sk sa môžete prihlásiť pomocou svojho prihlasovacieho mena (e-mailovej adresy) a prideleného hesla.

Zákaznícky panel sa skladá z dvoch základných častí, t. j. z ponuky služieb a funkcií a pracovnej plochy. V závislosti od vykonávanej činnosti sa sekcia Pracovná plocha prepína na postupné konfiguračné pohľady jednotlivých služieb.

Ponuka služieb a funkcií vám umožňuje rýchly prístup k jednotlivým službám zaregistrovaným na vaším účte. V tom istom zozname nájdete aj prístup do sekcií Používatelia, Účet, Zákaznícka podpora a Registrácia služieb Dashboard je zodpovedná za prístup k najdôležitejším funkciám služieb a upozorneniam vyplývajúcim z ich používania. Vrátane platieb, ktoré umožňujú ich nepretržitú aktivitu. Časť Pracovná plocha je nahradená konfiguračným zobrazením pre jednotlivé služby a možnosťami pre každú časť ponuky.

Zákaznícky panel Ionos.sk – ponuka služieb a funkcií

Ponuka služieb a funkcií Zákazníckeho panelu pozostáva zo zoznamu registrovaných služieb (podľa typu) a základných funkcií zákazníckeho panela, ako je napríklad správa používateľov, platby, registrácia služieb alebo zákaznícka podpora. Po kliknutí na jednotlivé položky menu, prejdete do pokročilých nastavení jednotlivých funkcií a konfigurácie služieb.

 • Dashboard: sadá modulov a upozornení na najdôležitejšie funkcie vašich služieb, stavy platieb a špeciálne ponuky.
 • Používatelia: umožňuje spravovať používateľov Zákazníckeho panela, ako aj vybrané licencie, napr. Office 365
 • Zákaznícka podpora: obsahuje najdôležitejšie možnosti podporujúce kontakt s zákazníckom servisom , číslo bankového účtu a umožňuje priraďovať služby,
 • Registrácia služieb: umožňuje rýchlo pridávať nové služby z ponuky našej spoločnosti,
 • Účet: je to súbor informácií o platbách, faktúrach, histórii objednávok, službách a kontaktných údajoch
 • Pošta: tu môžete spravovať všetky poštové schránky vytvorené na vašich hostingových službách. Podmienkou prístupu do tejto sekcie je vlastnené na ionos.sk e-mailovú službu, napr., súkromný e-mail, firemná pošta alebo webhosting.

Príklady služieb dostupných v Zákazníckom paneli:

 • SSL certifikáty: umožňuje spravovať registrované a vydané SSL certifikáty pre domény,
 • Website Builder: umožňuje vám spravovať služby tvorby webových stránok, úpravu obsahu a domény používané na zobrazenie stránky,
 • Internetový obchod: v tejto sekcii nájdete prístup ku všetkým aktuálne spusteným internetovým obchodom, možnosť prechodu na ich konfiguráciu,
 • WWW služby: zahŕňa prístup ku všetkým hostingovým službám, a teda k možnostiam súvisiacim s ich prevádzkou, napr. inštalácia CMS WordPress, prístup na FTP server, e-mailové účty, pridelenie internetovej domény atď.
 • Domény: tu nájdete všetky domény registrované a priradené k vášmu účtu, t.j. vytvorené internetové adresy ako aj subdomény.

Služby sprístupnené na základe licenčného kľúča, napr. Antivírus, Windows 10 atď. a nemajú svoje vlastné sekcie v zákazníckom paneli. Licenčné kľúče sa vydávajú napríklad prostredníctvom e-mailovej korešpondencie. Niektoré služby, napr. Acronis Backup alebo Office 365 sú dostupné na zákazníckom paneli vo forme vyhradených sekcií a spravujú sa na externom paneli. V Zákazníckom paneli nájdete vyhradené miesta pre takéto služby, ktoré vám umožnia rýchlo prejsť na príslušný riadiaci panel.

Zákaznícky panel ionos.sk – Pracovná plocha

V sekcii Dashboard nájdete najdôležitejšie informácie o vašom účte, vrátane skratky k základným servisným funkciám, upozorneniam o stave služieb a dátumoch platieb, ako aj prístup k Zákazníckej podpore.

Pracovná plocha je rozdelená do troch oblastí oznámení:

 • priebežné upozornenia o stave služieb a platieb,
 • skratka k najdôležitejším funkciám služieb a možností Zákazníckeho panela (modulov),
 • oznámenia o akciách a špeciálnych ponukách.

Sekcia Dashboard mení svoj vzhľad a zobrazované informácie v závislosti od počtu služieb a konfigurácie zákazníckeho účtu.

Zákaznícky panel Ionos.sk – zobrazenie konfigurácie služby

Po kliknutí na vybranú možnosť v menu napr. Webové služby môžete prejsť na sprievodcu jednotlivých služieb. V tomto prípade hostingové služby. Každá zo služieb má prispôsobený pohľad na svoje nastavenia, teda sadu nástrojov a možností, ktoré môžete použiť na tuto správu.

Niektoré založky, napr. Domény a WWW služby, Online obchod alebo Website Builder vytvárajú sady služieb rovnakého typu. Ak máte viacero domén, všetky budú viditeľné v sekcii Domény, odkiaľ prejdete do jej konfigurácie výberom jednej z adries a kliknutím na jej názov.

Popis zákazníckeho panelu ionos.sk

V hlavnom zobrazení Zákazníckeho panela môžete okamžite prejsť do konfigurácie jednotlivých typov služieb a zobraziť zoznam všetkých e-mailových schránok a internetových domén priradených k účtu. Dôležitým prvkom Zákazníckeho panela je sekcia Dashboard, ktorá poskytuje aktuálne informácie o najdôležitejších udalostiach vo vašom účte a umožňuje rýchly prechod k obľúbeným funkciám panela vrátane konfigurácie a možností služieb a účtu.

Zoznam ponúk sa môže zmeniť, keď sa vo vašom účte objaviaju nove služby. Trvalými prvkami ponuky Zákazníckeho panela sú založky: Pracovná plocha, Používatelia, Registrácia služby, Zákaznícka podpora a Účet.

Prihlásenie do zákazníckeho panelu ionos.sk

Prístup k zákazníckemu panelu ionos.sk získate po zadaní nasledujúcej adresy do panela s adresou prehliadača:

https://cp.ionos.sk

Dokončenie práce s panelom ionos.sk

Po dokončení práce sa odhláste zo zákazníckeho panela ionos.sk kliknutím na ikonu Odhlásiť sa v pravom hornom rohu obrazovky po rozbalení profilu.

Hosting vytvorený pre WordPress

Máte webovú stránku na WordPress? My tiež milujeme tento systém pre webové stránky. Preto sme vytvorili hosting špeciálne pre jeho používateľov.


Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Často kladené otázky
Registrácia služieb
Zákaznícky panel
Domény
Hosting
Automatický inštalátor CMS
Databázy
FTP
Elektronická pošta
Webmail
E-mailové programy
SSL certifikát
Website Builder
Office 365
Google Workspace
Bezpečnosť
Vedomostná základňa
WordPress
alebo