Základné funkcie dostupné v menu v zákazníckom paneli ionos.sk

Zákaznícky panel ionos.sk umožňuje obsluhu a konfiguráciu služieb, ako aj správu celého zákazníckeho účtu, platieb a objednávok. Panel je rozdelený na pevnú časť – ponuku služieb a funkcií a variabilnú časť Plochu, ktorá v závislosti od zvolenej služby spúšťa svoje funkcie a nástroje. Záložky viditeľné na ľavej strane obrazovky v Zákazníckom paneli poskytujú predovšetkým možnosť jednoduchého prístupu k službám, ktoré využívate, a tým aj prístup k ich funkcionalitám, ako sú e-mailové schránky, databázy, domény, aplikácie atď.

Menu na boku v Zákazníckom paneli obsahuje množstvo záložiek. Rozlišujeme pevné prvky, ktoré sú kľúčové pre obsluhu zákazníckeho účtu, a premenné, ktoré sa objavujú ako ďalšie služby z ponuky spoločnosti. Niektoré položky môžu byť súborom služieb, ktoré vám umožňujú spravovať viac ako jednu, napríklad domény, webové služby a e-mail.

Základné funkcie dostupné v menu v zákazníckom paneli ionos.sk

Základné funkcie sú dostupné od prvého prihlásenia. Umožňujú vám spravovať základné nastavenia účtu, spravovať platby, kontaktné údaje či používateľov Zákazníckeho panela.

 • Dashboard: je zbierka základných informácií o službách, ktoré máte, ako aj možnosť rýchlej navigácie k ich najdôležitejším možnostiam,
 • Používatelia: umožňuje spravovať účty používateľov, ako aj vybrané licencie, napr. Office 365
 • Registrácia služieb: registrácia služby z ponuky ionos.sk priamo zo zákazníckeho panelu
 • Zákaznícka podpora: číslo bankového účtu, prístup k podpore ionos.sk, to sú len niektoré z funkcií podpory, ktoré tu nájdete. Pomocou Zákazníckej podpory môžete kontaktovať ionos.sk alebo prejsť do pomoci,
 • Účet: je súbor informácií o platbách, faktúrach, histórii objednávok, službách a kontaktných údajoch
 • Pošta: tu môžete spravovať všetky poštové schránky vytvorené na vašich hostingových službách. Táto sekcia je viditeľná iba, ak máte e-mailovú službu.

Príklady služieb dostupných v Zákazníckom paneli:

 • SSL certifikáty: tu nájdete zaplatené a vydané SSL certifikáty,
 • Website Builder: z tohto menu prejdete do sprievodcu webovou stránkou a začnete vytvárať webovú stránku alebo budete môcť spravovať práve prebiehajúce projekty,
 • Internetový obchod: v tejto sekcii nájdete prístup ku všetkým aktuálne spusteným internetovým obchodom, možnosť prechodu na ich konfiguráciu,
 • WWW služby: zahŕňa prístup ku všetkým typom hostingových služieb registrovaných pod vaším zákazníckym účtom,
 • Domény: všetky domény, t.j. internetové adresy spolu s prístupom ku konfigurácii DNS, subdoménam a informáciám o súvisiacich službách.

Štruktúra menu sa môže meniť v závislosti od práv udelených používateľovi účtu alebo počtu služieb na ionos.sk. K niektorým možnostiam panela alebo nastaveniam služieb je možné pomocou dvoch alebo viacerých možností dostupných na tomto paneli.

Príklad: E-mailovú schránku si vytvoríte priamo v nastaveniach vybranej hostingovej služby (sekcia Webové služby) alebo použijete voľbu E-mail, ktorá je dostupná priamo v hlavnom menu, kde môžete uviesť, na ktorom serveri sa e-mailová schránka bude nachádzať.

Hosting vytvorený pre WordPress

Máte webovú stránku na WordPress? My tiež milujeme tento systém pre webové stránky. Preto sme vytvorili hosting špeciálne pre jeho používateľov.


Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Často kladené otázky
Registrácia služieb
Zákaznícky panel
Domény
Hosting
Automatický inštalátor CMS
Databázy
FTP
Elektronická pošta
Webmail
E-mailové programy
SSL certifikát
Website Builder
Office 365
Google Workspace
Bezpečnosť
Vedomostná základňa
WordPress
alebo