Záznamy domény – opis, dodávanie, editovanie


Úvod – všeobecné informácie o záznamoch domén

Záznamy domény umožňujú nastavovanie “pohybu vo Vašej doméne”. Vždy, keď používateľ internetu otvára Vašu webstránku alebo keď odosielate alebo prijímate e-mail s adresou Vašej domény, alebo keď používate iné služby, napr. ftp či ssh, vtedy sa generuje tzv. pohyb na Vašej doméne.

Každá doména má predvolenú konfiguráciu, čo znamená, že vždy je vytvorených niekoľko záznamov pre doménu. Záznamy domény sa zapisujú v tzv. súbore zóny DNS servera. Záznamy domény, ktoré môžete pridávať a editovať:

Opis záznamov

 • IP adresa (A) – Záznam A priraďuje Vašej doméne 32-bitovú IPv4 adresu. Vďaka tomuto záznamu bude pod zadanou IP adresou viditeľný napr. Váš webový servis a vykonávaná správa elektronickej pošty*, inými slovami, všetok pohyb na Vašej doméne bude presmerovaný na zadanú IP adresu.
  Záznam A sa štandardne tvorí počas priraďovania Vašej domény k serveru v IONOS. Záznam A pre Vašu doménu môžete nastaviť výlučne vo formulári “Nastavenie domény”.
  DÔLEŽITÉ! Pre jednu doménu môže existovať iba jeden záznam A. Nie je možné presmerovať doménu na niekoľko IP adries prostredníctvom Klientskeho panela IONOS. Presmerovanie domény na niekoľko IP adries je možné na špecializovanom serveri, napr. pri použití Round-robin DNS, Load balancing.
  Môžete vytvárať veľa záznamov A, ale iba pre subdomény vo Vašej doméne (pre každú subdoménu osobitne). Opis pridávania, odstraňovania a úpravy záznamu A (pri subdoménach) nájdete v tretej časti tohto príspevku (týka sa iba subdomén).
  *DÔLEŽITÉ! Predpokladajme, že doména je priradená k serveru v IONOS. V prípade, ak bude presmerovaná na externú IP adresu, treba si zapamätať, že MX záznam domény bude štandardne nastavený na “10 nazovsluzby.IONOS”. Znamená to, že elektronická pošta bude naďalej spravovaná serverom v IONOS. Avšak webstránka na adrese domény sa bude zobrazovať zo zadanej IP adresy. Ak chcete presmerovať spravovanie pošty na externý server, je potrebné zadať jeho adresu (napr. “mail.innyserwer.pl”) v poli “Presmerovanie pošty (host)”. Prečítajte si o tom viac na tejto adrese.
  Viac informácií vo veci presmerovania pošty nájdete nižšie, pri opise záznamu MX.
  V prípade vybraných služieb nie je možné nasmerovať doménu pomocou záznamu A na IP adresu týchto služieb, pretože uvedené služby nemajú unikátne IP adresy.
 • Adresa IPv6 (AAAA) – Záznam AAAA priraďuje Vašej doméne 128-bitovú adresu IPv6. Tento záznam zodpovedá za to isté, čo záznam A s tým, že používa modernejší protokol (IP verzia 6).
  Nie je v tejto chvíli nevyhnutné vytvárať tento záznam, ale v budúcnosti protokol IPv6 vytlačí protokol IPv4, a preto je dobré mať tento záznam vytvorený už dnes. Preto tiež IONOS vytvára tento záznam automaticky vo chvíli priradenia domény k serveru v IONOS.
  Ak chcete získať viac informácií o zázname IPv6 (AAAA), pozrite si špecifikáciu RFC 1886.
 • Adresa servera pošty (MX) – Pomocou záznamu MX môžete smerovať tok elektronickej pošty na iný externý server, ktorý môže prebrať (dočasne alebo trvale) tok e-mailov vo Vašej doméne. Tento záznam sa používa počas spúšťania vlastného servera elektronickej pošty. Záznam MX sa štandardne vytvára počas priraďovania Vašej domény na server v IONOS. Záznam MX pre Vašu doménu môžete konfigurovať výlučne vo formulári “Konfigurácia domény”. Viac informácií nájdete na tejto adrese.
  Pre jednu doménu môže existovať iba jeden záznam MX. Môžete však vytvárať veľa záznamov MX, ale iba pre subdomény na Vašej doméne (pre každú subdoménu osobitne).
  DÔLEŽITÉ! Záznam MX umožní presmerovanie pošty na externý server (iný ako IONOS) iba v situácii, keď je Vaša doména pripísaná serveru v IONOS.
  • Do poľa “Presmerovanie pošty (e-mailová adresa)” môžete zadať iba jednu emailovú adresu, napr. jan.kowalski@innapoczta.pl.
  • Do poľa “Presmerovanie pošty (host)” môžete zadať názov hostiteľa vo forme:
   “innapoczta.pl” alebo “innapoczta.pl/innapoczta1.pl” alebo “innapoczta.pl/innapoczta1.pl/innapoczta2.pl”.
 • Adresa DNS servera DNS (NS) – tento záznam priraďuje adresu Vašej domény k serverom názvov DNS. Záznam NS sa štandardne tvorí počas priraďovania Vašej domény serveru v IONOS. Záznam NS pre Vašu doménu môžete nastaviť výlučne vo formulári “Konfigurácia domény”. Viac informácií nájdete na tejto adrese.
  Pre jednu doménu môže existovať iba jeden záznam NS. Môžete vytvárať veľa záznamov NS, ale iba pre subdomény vo Vašej doméne (pre každú subdoménu osobitne).
  Záznam NS umožňuje tiež smerovanie toku z Vašej subdomény (napr. sklep.twojadomena.pl) na DNS servery DNS iné ako IONOS, napr. “dns.innyserwer.pl” a “dns2.innyserwer.pl”. Také nastavenie spôsobí, že iba tok vo Vašej subdoméne bude delegovaný na server iného operátora. Hlavná doména (napr. “twojadomena.pl”) bude naďalej indikovať DNS servery IONOS. Vďaka tomu Vaša subdoména môže byť nezávisle spravovaná administrátormi externého servera, pričom sa nastavenia hlavnej domény “twojadomena.pl” nezmenia.
  Príklad: Ste vlastníkom domény “twojadomena.pl”. Táto doména je obsluhovaná DNS servermi IONOS. Avšak webstránka Vášho obchodu sa nachádza na inom (než IONOS) serveri. Chcete, aby sa na adrese “sklep.twojadomena.pl” zobrazovala webstránka Vášho obchodu. Kvôli tomu je potrebné delegovať subdoménu “sklep.twojadomena.pl” pridaním jedného záznamu NS indikujúceho DNS servery externého operátora, napr. “dns.innyserwer.pl” a “dns1.innyserwer.pl”.
 • Alias k inému hostiteľovi (CNAME) – Umožňuje definovať alias (alternatívny názov) záznamu A pre doménu.
  Príklad: Ak máte dve domény “twojadomena.pl” a “innatwojadomena.pl”, záznam CNAME môžete nastaviť tak, aby “innatwojadomena.pl” ukazovala doménu “twojadomena.pl”, čiže nebude dôležité, ktorú z tých dvoch adries zadá používateľ v prehliadači, pretože vždy sa otvorí tá istá webstránka.
  Tento záznam predstavuje veľmi dobré riešenie pre tvorbu tzv. záznamov wildcard alebo subdomén, ktorých je veľa, no ich IP sa opakujú.
 • Reverzný záznam (PTR) – Záznam tohto typu používame na spravovanie tzv. Reverse DNS (revDNS), čiže prekladu IP adries (napr. 212.127.23.31) na ich doménové mená (napr. “twojadomena.pl”). Nazýva sa tiež spätným hľadaním. Niektoré poštové servery vykonávajú kontrolu súladu záznamu revDNS s DNS a v prípade nesúladu odmietajú spojenie správou “4.7.1 Client host rejected: cannot find your hostname”.
  DÔLEŽITÉ! Ak chcete pre svoju doménu vytvoriť záznam PTR, skontaktujte sa s dodávateľom IP adresy, na ktorú je nasmerovaná Vaša doména. Napríklad, ak je doména nasmerovaná na IP adresu: “212.85.96.1”, tak ak chcete vytvoriť záznam PTR pre takúto doménu, je potrebné skontaktovať sa s administrátorom, ktorý Vám dodáva túto IP adresu.
  DÔLEŽITÉ! Aj Vaša doména smeruje na IP adresu servera v IONOS, budete môcť zmeniť revDNS pre takúto IP adresu. Vytvorenie záznamu PTR pre doménu nasmerovanú na IP adresu v IONOS bude možné, ak máte unikátnu IP adresu na serveri. Ak chcete zmeniť revDNS, prihláste sa do Ovládacieho panela IONOS –> Služby –> Hosting –> Preferencie. Zadajte vlastný záznam PTR tak, že zadáte názov domény.
 • Textové pole (TXT) – Umožňuje pripojiť ľubovoľný text do záznamu domény. Môže byť tiež použité na implementáciu špecifikácie Sender Policy Framework (SPF). Tento záznam je rovnako často používaný na overenie vlastníckeho práva k doménu v aplikáciách Google. Tvorba záznamu TXT nenarušuje aktuálny tok pošty a nemá ani vplyv na iné existujúce služby.
 • Záznam služby (SRV) – Umožňuje zadať väčší objem informácií o službe – nielen IP adresu. Je možné určiť napr. číslo portu, na ktorom pracuje daná služba alebo priorita alebo tiež váhu pre daný záznam. Záznam SRV je často používaný na konfiguráciu služby Jabbera (XMPP) vo vlastnej doméne. Záznam SRV umožňuje definovať napr. číslo portu, na ktorom pracuje daná služba.

Lacné internetové domény

Zaregistrujte si svoju vlastnú adresu na internete ešte dnes. Aj keď je Vaša vysnívaná doména obsadená, náš inteligentný vyhľadávač Vám napovie ďalšie možnosti.

Домейни Prezrite si ponuku

Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Často kladené otázky
Registrácia služieb
Zákaznícky panel
Domény
Hosting
Automatický inštalátor CMS
Databázy
FTP
Elektronická pošta
Webmail
E-mailové programy
SSL certifikát
Website Builder
Office 365
Google Workspace
Bezpečnosť
Vedomostná základňa
WordPress
alebo