DNS – čo to je a ako funguje?


Čo je to DNS?

DNS, čiže Domain Name System, je podľa najjednoduchšieho vysvetlenia systém, ktorý prekladá prehliadačom názvy domén (napr. twojadomena.pl) na IP adresy cieľových serverov (napr. 212.85.96.183). Keď prehliadač prijme preklad názvu domény, dochádza k prepojeniu a otvára sa určená internetová stránka.

Príklad: telefónny zoznam alebo adresár v našom telefóne je skvelý príklad analógie, ktorá sedí aj na DNS systém. Jeho fungovanie môžeme prirovnať ku katalógu, v ktorom sú určité názvy (napr. domény) prepojené s určitými číslami (napr. IP adresami).

Doména spojená s IP adresou

Zrejme už viete, že sieť internet je napriek všetkému založená nie na názvoch domén (napr. tvojadomena.sk), ale na IP adresách (napr. 212.85.96.183), a teda adresách skladajúcich sa z čísiel.

IP adresy sú pripísané k jednotlivým serverom a ich kapacitám. Keby nefungovali DNS servery, namiesto zadávania adries stránok by sme museli využívať adresy ako napr. 212.85.96.183, ktoré, ako sami priznáte, sa nepamätajú ľahko.

Systém DNS umožňuje zjednodušiť celý mechanizmus fungovania internetu tým, že si pamätá a odovzdáva prehliadačom lokalizáciu stránok pomocou adries domén orientovaných na používateľa.
Servery DNS prekladajú internetovým prehliadačom mená domén na IP adresy, vďaka čomu si nemusíme pamätať číselné adresy.

Práve IP adresa, a teda číselná adresa, je hlavnou adresou definujúcou kapacity v sieti internet. Práve DNS systém nám všetkým umožňuje prehliadať internet, pretože nám umožňuje využívať mená domén, ktoré sa ľahšie pamätajú (napr. twojadomena.pl).

DNS je základom fungovania internetu

Systém doménových mien, čiže systém DNS, je základom fungovania internetu. Väčšina používateľov si neuvedomuje, aký je tento systém dôležitý a ako by používanie internetu vyzeralo bez neho. Treba podčiarknuť, že tento systém nezodpovedá len za prístup na internetové stránky, ale vplýva tiež na elektronickú poštu a iné služby, ktoré využívajú doménové mená.

Na začiatku existencie internetu boli vznikajúce internetové stránky a celá komunikácia založené na IP adresách. Ako sa sieť internet rozvíjala a boli pridávané ďalšie a ďalšie lokalizácie, bolo nevyhnutné zjednodušiť komunikáciu, a preto vznikli domény, ktoré využívame dodnes.

Záverom, servery DNS prekladajú názvy domén na IP adresy, vďaka čomu prehliadače vedia, akú stránku majú po zadaní konkrétneho mena domény otvoriť. Treba si zapamätať, že každé zariadenie pripojené na internet má svoju unikátnu IP adresu. Predstavte si nekonečné množstvo číselných adries, ktoré by ste museli poznať, aby ste mohli slobodne robiť nákupy, predávať auto či objednať si lístky do kina. Každú z týchto adries by ste si museli niekam zapísať – túto úlohu za nás všetkých vykonáva systém DNS.

Servery DNS sú na celom svete

V súlade s tým, čo je napísané vyššie, za kulisami siete internet pracujú DNS servery. Je to rozsiahla sieť počítačov rozmiestnených na celom svete, ktoré si neustále odovzdávajú informácie o aktuálnej konfigurácii internetu (ktorá doména nás prepojí na akú IP adresu).

Zložitosť siete spôsobuje, že veľa zmien zavádzaných do konfigurácie domény, ako napr. zmena adries DNS, sa môže propagovať v sieti internet až do 30 hodín. Znamená to, že zmena lokalizácie, na ktorú má naviesť internetová doména, môže byť viditeľná na internete aj po uplynutí 30 hodín od ich zavedenia.

Servery DNS IONOS už viac ako 20 rokov uľahčujú klientom IONOS používanie internetu

V IONOS máme vlastné DNS servery, čiže rozsiahly mechanizmus, ktorého úlohou je udržiavanie celej siete translácie pre domény našich klientov. Práve na tomto mieste sa naša skúsenosť spája so spoľahlivosťou mechanizmu, ktorý už viac ako 20 rokov bez prestávky dodáva svetu informácie o konfigurácii domén a serverov našich klientov a zabezpečuje neustály prístup ku kapacitám, ktoré sprístupňujú v sieti internet.

Čo môže spôsobiť chybu 500 po zmene konfigurácie domény?

Ak Vaša doména prepája na určite servery DNS, ale delegujete doménu na iné servery DNS (napr. na iného poskytovateľa služieb), informácia o takýchto zmenách musí byť spracovaná celou sieťou internet. Takáto zmena teda nie je nepatrná, pretože sa týka celého systému serverov názvov, ktorý od momentu zápisu zmien môže potrebovať až 30 hodín na aktualizáciu informácie o konfigurácii Vašej domény na všetkých serveroch DNS lokalizovaných na celom svete.

Kto spravuje servery DNS?

Za správne fungovanie, dohľad nad celým systémom DNS a tiež internetovými doménami aktívnymi v sieti (vrátane zavádzania nových názvov) zodpovedajú dve organizácie:

  • IANA (angl. Internet Assigned Numbers Authority),
  • ICANN (angl. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Vyššie uvedené organizácie neregistrujú samotné domény a nepredávajú ich – zodpovedajú za poriadok v sieti internet a registráciu prenášajú na operátorov jednotlivých rozšírení, ktorí využívajú pomoc akreditovaných registrátorov.

Každá doména zaregistrovaná v IONOS je zabezpečená pomocou technológie DNS Anycast. Jedinou podmienkou je parkovanie domény na DNS IONOS. Stačí nastaviť delegovanie domény na servery DNS v IONOS a vykonať príslušnú konfiguráciu v Klientskom paneli (čiže napr. presmerovať doménu na IP adresu vzdialeného servera). Kliknite sem, ak si chcete prečítať viac o bezplatnom DNS Anycast v IONOS.

Ak sa rozhodnete pre kúpu alebo transfer domény do IONOS, neplatíte len za ďalšie obdobia jej rezervácie (čiže uchovanie doménového mena pre Vás), ale tiež za kompletnú technickú obsluhu domény.

Bezpečný hosting pre Vašu webovú stránku

Pripravili sme miesto, v ktorom sa bude Vaša webová stránka a poštová elektronická schránka cítiť komfortne.


Vyhľadávanie
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Často kladené otázky
Registrácia služieb
Zákaznícky panel
Domény
Hosting
Automatický inštalátor CMS
Databázy
FTP
Elektronická pošta
Webmail
E-mailové programy
SSL certifikát
Website Builder
Office 365
Google Workspace
Bezpečnosť
Vedomostná základňa
WordPress
alebo