Ako prejsť do nastavení e-mailovej schránky v IONOS?


 1. Prihláste sa do Klientskeho panela IONOS.
 2. Prejdite do sekcie menu: Pošta, ktorá sa nachádza na ľavej strane obrazovky.
 3. Kliknite na názov vybraného e-mailového účtu, pre ktorý chcete zmeniť nastavenia.
 4. V zobrazenom okne môžete skontrolovať dostupné zdroje e-mailového účtu, adresy poštových serverov a zmeniť nastavenia vybranej e-mailovej schránky.
Nastavenia e-mailovej schránky sú rozdelené do štyroch častí:

Antispamové nastavenia

V tejto časti môžete zmeniť nastavenia, ktoré umožňujú blokovanie nevyžiadanej pošty a zmenu nastavení schránky týkajúcich sa funkcie Catch-all.

 • Blokujte poštu obsahujúcu spam podľa adresy odosielateľa: označte, či chcete používať ochranu beta.IONOS a filtrovanie pošty podľa adresy odosielateľa,
 • Blokujte poštu obsahujúcu spam podľa predmetu a obsahu: označte, či chcete používať ochranu beta.IONOS a filtrovanie pošty podľa predmetu a obsahu,
 • Prijímajte presmerovanú poštu: označte, či chcete prijímať správy pochádzajúce z presmerovania, tak od iných používateľov, ako aj z ostatných Vašich poštových schránok.
 • Vypnite funkciu Catch-All
 • Čierny zoznam odosielateľov: zadajte e-mailovú adresu, hostiteľa alebo IP adresu odosielateľa správ, ktorého chcete zablokovať.
 • Biely zoznam odosielateľov: zadajte e-mailovú adresu, hostiteľa alebo IP adresu odosielateľa správ, ktorému dôverujete.
  Môžete napr. zablokovať prijímanie e-mailov z adries v doméne @gmail.com, ale povoliť prijímanie e-mailov od jedného konkrétneho používateľa, napr. jan.kowalski@gmail.com.

Možnosti účtu

V tejto časti zmeníte všetky najdôležitejšie nastavenia e-mailového účtu:

 • Presmerovanie: zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete presmerovať správy prichádzajúce do e-mailovej schránky,
 • Ponechanie kópie správy: označte, či chcete, aby aj z presmerovanej správy zostal originál v pôvodnej schránke,
 • Upozornenia: zadajte e-mailové adresy, na ktoré chcete dostávať upozornenia na novú poštu (shortinfo),
 • Obsah odpovede: zadajte obsah odpovede, ktorá bude odosielaná počas Vašej neprítomnosti.

Zoznam aliasov:

Na tomto mieste môžete zadať ďalšie e-mailové adresy (aliasy), ktoré rozšíria Vašu e-mailovú adresu o nové adresy, napr. ak máte účet jan.kowalski@moja-firma.pl, môžete si vytvoriť alias zamowienia@moja-firma.pl. Správa odoslaná na obe adresy bude doručená na jeden e-mailový účet.

 • Použite tlačidlo Pridaj, ak chcete vytvoriť novú e-mailovú adresu k účtu, do poľa názov zadajte názov adresy pred znakom @ a vyberte si doménu, pre ktorú má byť priradený alias.
 • Na zozname dostupných e-mailových aliasov označte checkboxom vybrané aliasy a kliknite na Odstráň označené (na dolnej časti obrazovky), ak chcete odstrániť vybrané aliasy.

Akcie

Pomocou tlačidla Akcie môžete vykonať nižšie popísané činnosti:

 • Zmeň heslo: kliknite, ak chcete zmeniť heslo prístupu k e-mailovému účtu (vyžaduje sa aj zadanie starého hesla),
 • Zmeň nastavenia: kliknite, ak chcete zapnúť alebo vypnúť možnosť resetu hesla a doručovania správ od beta.IONOS o reklamách a informáciách od partnerov firmy.
  DÔLEŽITÉ! Autoresponder (automatická odpoveď) odpovie iba vtedy, ak bude e-mail doručený do e-mailového účtu, na ktoré bola odoslaná správa a e-mailová adresa tohto účtu sa nachádza v poli adresát:, kópia: alebo skrytá kópia: prijatej elektronickej správy.
  Príklad: ak bude správa odoslaná do účtu A, na ktorom je zapnuté presmerovanie na účet B, no automatická odpoveď je zapnutá iba na účte B, neodpovie na správu pôvodne vyslanú na účet A, pretože e-mailová adresa účtu B sa nenachádza v poli adresát:.

E-mail bez obmedzenia prílohy

2 milióny užívateľov sa nemôže mýliť. Vyberte si spoľahlivý e-mail s kalendárom, organizáciou úloh a bez spamu.


Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Často kladené otázky
Registrácia služieb
Zákaznícky panel
Domény
Hosting
Automatický inštalátor CMS
Databázy
FTP
Elektronická pošta
Webmail
E-mailové programy
SSL certifikát
Website Builder
Office 365
Google Workspace
Bezpečnosť
Vedomostná základňa
WordPress
alebo