clientTransferProhibited – ako vypnúť zámok registrátora?


Každá globálna a nTLD doména registrovaná na ionos.sk má stav: clientTransferProhibited. Tento stav blokuje možnosť prevodu domény k inému prevádzkovatel’ovi — ide o ochranu pred neoprávneným „prevzatím“ domény.

OBSAH

Zámok registrátora nastavuje globálnu doménu do stavu: clientTransferProhibited, čím bráni jej prevodu k inému operátorovi (tzv. transfer domény). Za uzamknutie je zodpovedný správny stav domény na základe kódov EPP. Zámok registrátora jedným slovom uvádza globálnu doménu do stavu: clientTransferProhibited.

DÔLEŽITÉ! Po registrácii a zaplateníglobálnej domény na ionos.sk je predvolený stav: clientTransferProhibited. Po prihlásení do zákazníckeho panela ionos.sk budete môcť deaktivovať zámok registrátora.
  • Povolením zámku registrátora v zákazníckom paneli ionos.sk sa nastaví stav clientTransferProhibited, čo má za následok zablokovanie možnosti prevodu domény k inému operátorovi (napr. z ionos.sk k inému operátorovi).

Stav clientTransferProhibited nastavený v doméne je zameraný na zabránenie neoprávneným prevodom domén, ktoré môžu vyplynúť z prevzatia kontroly nad informáciami o doméne alebo z podvodu.

Doménu na prenos môžete odblokovať po prihlásení na zákaznícky panel ionos.sk. Po prihlásení do zákazníckeho panelu ionos.sk môžete zapnúť alebo vypnúť zámok registrátora, ktorý spôsobí nastavenie alebo vymazanie stavu: clientTransferProhibited — podl’a toho, aké akcie na doméne práve vykonávate.

Ako zamknúf alebo odomknúťglobálnu doménu na prenos (clientTransferProhibited)?

  1. Prihláste sa do zákazníckeho panelu ionos.sk
  2. Prejdite do sekcie Domény a kliknite na globálnu doménu, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia zámku registrátora.
  3. Na pravej strane obrazovky nájdite sekciu: Rozšírené možnosti a kliknite na: Možnosti. Po rozšírení možností budete môcť príslušným spôsobom povoliť alebo zakázať zámok registrátora.
  4. Po kliknutí na možnosť povoliť alebo zakázať zámok registrátora sa nastavenia domény okamžite zmenia.

Po deaktivácii zámky registrátora sa doména stále nedá preniesí

Každá globálna doména, v závislosti od registra, ktorý ju spravuje, má svoje vlastné jedinečné stavy, ktoré je možné v doméne nastaviť. V prípade globálnych domén sa okrem vyššie popísaného stavu clientTransferProhibited môžeme často stretnúť s d’alším populárnym statusom: serverTransferProhibited, ktorý zároveň bráni spusteniu prevodu domény k inému operátorovi.

Uvedený stav: serverTransferProhibitet je stav nezávislý od nám už známeho stavu: clientTransferProhibited a je nastavený napríklad na dobu 60 dní odo dňa jeho registrácie, posledného prevodu, zmeny údajov o predplatitel’ovi / vlastníkovi domény resp. počas prebiehajúceho vyšetrovania týkajúceho sa domény (arbitráž alebo spor). Nie je možné zmeniť alebo vymazaťstav: serverTransferProhibitet cez ionos.sk.

Ak máte novú globálnu doménu alebo ste na tejto doméne vykonali niektorú z vyššie uvedených činností, vypnutie zámku registrátora nemusí na umožnenie prevodu domény stačiť. V takom prípade by ste mali počkať, kým sa stav neodstráni (napr. po 60 dňoch). Pozrite si globálny životný cyklus domény, kde sa dozviete viac o stave a aktivite domény. Prečítajte si viac o životnom cykle domény.

Kde sa môžem dozvedieíviac o globálnych stavoch domén?

Viac informácií o stave globálnych domén nájdete na tejto adrese:

Lacné internetové domény

Zaregistrujte si svoju vlastnú adresu na internete ešte dnes. Aj keď je Vaša vysnívaná doména obsadená, náš inteligentný vyhľadávač Vám napovie ďalšie možnosti.

Домейни Prezrite si ponuku

Vyhľadávanie
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Často kladené otázky
Registrácia služieb
Zákaznícky panel
Domény
Hosting
Automatický inštalátor CMS
Databázy
FTP
Elektronická pošta
Webmail
E-mailové programy
SSL certifikát
Website Builder
Office 365
Google Workspace
Bezpečnosť
Vedomostná základňa
WordPress
alebo