Čo je e-mailový alias?


E-mailový alias je dodatočná adresa pre váš e-mailovýúčet. E-mailový alias je vytvorený ako doplnok k e-mailovej adrese s jej d’alšími variantmi. Ak máte jeden e-mailový účet, môžete mať naň odkazovaných vel’a e-mailových adries.

OBSAH

Poštová schránka a alias

E-mailová schránka je miesto na poštovom serveri, kde sa ukladajú e-mailové správy. E-mailová schránka má jedinečný názov, t. j. adresu e-mailového účtu, napr. jana.janigova@obchod.sk. E-mailová adresa je zároveň prihlasovacím údajom do e-mailového účtu, e-mailu dávate heslo samostatne. Pomocou týchto dvoch informácií sa môžete prihlásiť napríklad na Pošta ionos.sk a následne si vyzdvihnúť korešpondenciu odoslanú na vyššie uvedené adresu.

Ak máte e-mailový alias, máte d’alšiu e-mailovú adresu. Alias je vytvorený na rovnakom serveri ako e-mailová schránka pomocou funkcií, ktoré sú jej priradené. Hlavná e-mailová adresa je jana.janigova@obchod.sk a takýto e-mail ste vytvorili na serveri. Pre ňu vytvorený alias, d’alšia adresa bude napríklad kontakt@obchod.sk.

Viacnásobné aliasy alebo viaceré e-mailové schránky

Vyššie uvedenú schému môžete využiť vytvorením dvoch samostatných e-mailových schránok so samostatnými prihlasovacími údajmi. To si však vyžaduje kontrolu oboch e-mailových schránok. Alias, ktorý funguje ako druhá e-mailová adresa, ukazuje na rovnakú e-mailovú schránku ako primárna e-mailová adresa. E-mailové správy odoslané na e-mailovú adresu alebo jej alias budú umiestňované do doručenej pošty toho istého e-mailového účtu.

Príklad: Kancelársky priestor je postavený na sídlisku s hlavným vchodom. Priestory sa nachádzajú na konkrétnej adrese, napr. Za dráhou 4. Vzhl’adom navelký počet zamestnancov a rozsiahly systém ich práce boli sprístupnené d’alšie dva bočné vchody: A a B. Majú adresy, Za dráhou 4A a Za dráhou 4B. Všetky adresy smerujú na rovnaké priestory a spoločnosť v nich sídliacu, umožňujú však ostatným uviesť presnú polohu, napríklad oddelenie spoločnosti, do ktorého je možné vstúpiť samostatným vchodom.
Príklad: Mám e-mailovú adresu: jana.janigova@obchod.sk a vytvorené aliasy: kontakt@obchod.sk a jj@obchod.sk. Môžem podl’a potreby dať ostatným jednu z troch e-mailových adries a všetky odoslané správy nájdu sa v schránke jedného účtu. V d’aka aplikácii pravidiel správ a/alebo presmerovaní môžem prijatú korešpondenciu dodatočne triediť, napríklad vytváraním a presúvaním správ do priečinkov. Poštu prijatú na adresu jana.janigova@ nechajte nezmenenú, poštu odoslanú na adresu kontakt@ presuňte do priečinka: SPOLOČNOSŤ a korešpondenciu s jj@ do priečinka SÚKROMNÉ. Možností je ovel’a viac.

Vytváranie e-mailových aliasov, t. j. d’alších adries, vám umožňuje nielen posielať im správy. Na odosielanie e-mailov možno použiť aj e-mailový alias. Vo vyššie uvedenom usporiadaní môžem posielať poštu súkromne z adresy jj@ alebo zastupujúcej spoločnosť a pomocou adries jana.janigova@, alebo kontakt@. Ku každej adrese môžete dokonca priradiť samostatné podpisy správ.

DÔLEŽITÉ! E-mailový alias nie je e-mailový účet. Nemá prihlasovacie meno, heslo ani samostatný priestor na serveri. E-mailový alias je len rozšírenie existujúcej e-mailovej adresy o d’alšie e-mailové adresy. Podmienkou vytvorenia e-mailového aliasu je mať na serveri e-mailovú schránku s vyhradeným priestorom.
DÔLEŽITÉ! E-mailový alias nie je preposielačom pošty, čo by mohlo významne ovplyvniť bezpečnosť toku údajov, hlavičiek správ, atd‘. Populárny e-mailový alias je dodatočná adresa, ktorá funguje PRE a V RÁMCI špecifickej e-mailovej schránky so špecifickým prihlasovacím menom, heslom a priestorom pre poštový server.

Poštový alias pri vybavovaní korešpondencie

E-mailové aliasy sú jednou zo základných funkcionalít e-mailového účtu a zároveň dokážu zlepšiť fungovanie firmy. Použite e-mailové aliasy na vytvorenie d’alších adries pre vašu e-mailovú schránku, napr. na účely náboru, vedenia výberových konaní alebo rozdelenia korešpondencie podl’a vlastných kritérií. Pamätajte, že všetky prijaté správy z každej adresy budú na jednom e-mailovom účte.

Po vytvorení e-mailových aliasov môžete využiť d’alšie možnosti, ako je vytváranie pravidiel pre správy a e-mailových priečinkov vo vašom účte. Môžete tiež nastaviť nové presmerovania, napríklad delegovaním pošty na konkrétnych zamestnancov, bez toho, aby ste im museli poskytnúť prístup k e – mailovému účtu. Týmto spôsobom zautomatizujete proces segregácie pošty presunutím e-mailových správ do správnych priečinkov. Oddelené dopytov zasielaných na hlavnú e-mailovú adresu od korešpondencie týkajúcej sa nákupov. Nastavte si presmerovanie firemného nábo rového e-mailu priamo na HR alebo HR e-mailovú adresu. Poskytnite používatel’om webových stránok možnosť vybrať si adresu, na ktorú sa chcú obrátiť, aby ste zvýšili dôveryhodnosť spoločnosti a ukázali, že správa bude doručená tým správnym l’ud’om.

Zachytenie stratenej korešpondencie

Poštové aliasy vám tiež môžu pomôcť zachytiť stratenú poštu odoslanú na nesprávne e-mailové adresy. Toto je často prípad, ked‘ vytvárate zložité e-mailové adresy alebo kecľ je napríklad vaše meno ťažko vysloviteľné a potrebujete ho oznámiť používateľom cez telefón. Vytvorte si primárnu e¬mailovú adresu s priezviskom a alias s jeho skratkou. Bude ovel’a jednoduchšie zadaťadresu jj@obchod.sk telefonicky ako jana.janigova@obchod.sk

Mnoho používateľov internetu má tiež tendenciu štandardne zadávať kontaktné e-mailové adresy bez toho, aby ich potvrdili na webovej stránke alebov zázname spoločnosti. Pre firmy je štandardné mať adresy ako info@obchod.sk alebo kontakt@obchod.sk. A napriek tomu nie ste povinní ich používať. Môže sa však ukázať, že č’asť korešpondencie sa posiela na takéto adresy.

  • Pri vybavovanía zachytávaní stratenej poštyvám pomôže funkcia Catch-All, ktorú si aktivujete pre celú doménu. Umožňuje presmerovať všetku e-mailovú korešpondenciu z akejkol’vek neexistujúcej e-mailovej adresy (na ktorú budú používatelia posielať poštu) na jednu konkrétnu e-mailovú adresu. Funkcia Catch-All nepresmeruje poštu odoslanú na adresu, ktorá funguje na vašom serveri. Za túto korešpondenciu zodpovedá e-mailová schránka, na ktorú sú správy ihned‘ doručované.

Poštový alias na ionos.sk

Ak sa rozhodnete používať e-mailové aliasy a máte e-mailový účet, môžete si ich vytvoriť priamo v zákazníckom paneli ionos.sk na serveri, ku ktorému je priradená doména. Pridajte n ový e-mail alebo upravte už vytvorený a potom pridajte alias. Jeden alebo vel’a.

Po prihlásení na poštu ionos.sk pomocou e-mailovej schránky môžete začať konfigurovať svoj účet: pridávať nové priečinky, vytvárať pravidlá správ, nastavovať presmerovanie.

Pri vytváraní novej e-mailovej správy vyberte adresu odosielatel’a správy: e-mailovú adresu alebo jeden z vytvorených aliasov. Nastavte viacero e-mailových podpisov, aby ste ich mohli zmeniť na základe použitej odchádzajúcej e-mailovej adresy.

E-mailové aliasy môžete nakonfigurovať aj vo svojich e-mailových programoch. Skontrolujte tiež, ako funguje alias pri práci s Gmailom pre firmy – Suite.

E-mail bez obmedzenia prílohy

2 milióny užívateľov sa nemôže mýliť. Vyberte si spoľahlivý e-mail s kalendárom, organizáciou úloh a bez spamu.


Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Často kladené otázky
Registrácia služieb
Zákaznícky panel
Domény
Hosting
Automatický inštalátor CMS
Databázy
FTP
Elektronická pošta
Webmail
E-mailové programy
SSL certifikát
Website Builder
Office 365
Google Workspace
Bezpečnosť
Vedomostná základňa
WordPress
alebo